Mer pengar till sjuka sälar

Och satsning på avskjutning Ibland är verkligheten väldigt dubbelsidig. Det senaste året har debatten, bland annat här på Skärgårdsbryggan, varit het om sälarnas negativa påverkan på fisket. Fiskarna har velat skjuta av sälstammen för att undvika förluster i sin...

Varmt

Nordost 4-6 m/sek. Varmt.

Sommarmånaden juli avslutas med skärgårdsväder. Nu stundar skördemånaden augusti med ljumma, mörka kräftkvällar.

Skärgårdens skrotbilar igen

Inte bara frid och fröjd Vi har skrivit några gånger på senaste tiden om hur man kan bli av med skrotbilar i den just nu pågående skrotbildskampanjen. Men ett mail från Möja visar att det inte alltid är så lätt. Så här skriver Agneta på Möja till Skärgårdsbryggan:...

Algsituationen i södra Östersjön idag

Nu närmar de sig igen Ett område med kraftiga algblomningar sträcker sig från mellersta Finska viken ner mot Gotska Sandön där blomningarna är svagare. Svaga blomningar har observerats i de yttre delarna av Stockholms skärgård, norr och sydöst om Öland och i de inre...