Hipp, hipp, hurra. Telefonerna funkar igen!

Vid lunchtid idag börjar det ringa som vanligt Efter nästan en veckas tystnad började telefonerna skrälla igen. Ett fax var först ut på Skärgårdsbryggans redaktion. Hoppas nu att ledningarna håller när alla öbor ska ta igen en veckas telefontystnad och ringa upp alla...

Förtur på färjelinje för vissa fast boende i

Regeringens har fattat beslut Regeringen beslutade under torsdagen att bifalla Mellanskärgårdens intresseförenings överklagande av ett beslut fattat av Vägverket. Regeringens beslut innebär förtur till överfart med färja för fast boende på vissa öar i Stockholms...

Försök igen om en liten stund.

Just nu kan ditt samtal inte kopplas fram När man ringer till min och de flesta andras telefon på Runmarö får man följande besked av en trevlig telefonröst:”Just nu kan ditt samtal inte kopplas fram. Försök igen om en liten stund.” Och så har den trevliga...

Värdefull kust ska värnas!

Haninge bvehåller sin politiska kurs Följande insändare har vi fått från den politiska majoriteten i Haninge: ”Försvaret lämnar för närvarande många av sina anläggningar i skärgården. Nu har vi tillfälle att göra nya, kreativa satsningar. I Berga-området, som...

Synpunkter på godshanteringen

Ris och ros till sommarens godsfärjor Skärgårdshandlarna har skickat in en rapport om sommarens godshantering till Landstingets Regionplane- och Trafiknämnd. I den skriver de bland annat att frakttrafiken i Stockholms mellanskärgård sommaren 2001 av flera köpmän...