Så här kan du få skärgårdsanslag

Landstinget informerar Det finns något som heter Skärgårdsanslaget. Det är landstingets Regionplane- och trafiknämnden som har möjlighet att lämna bidrag till utomstående organisationer för projekt och andra aktiviteter som är av allmänt intresse och har betydelse för...

Sjösäkerhetsarbetet 1994-2001

Sjöfartsverket i ny rapport Estonias förlisning gav upphov till ett intensivt internationellt arbete med passagerarfartygs säkerhet. Katastrofen ledde till beslut som har påverkat säkerheten för dessa fartygs säkerhet. Dessa beslut redovisas i denna rapport. Här...

Mulet

Runmarö 31 oktober 2001 Mulet. Sjunkande lufttryck. Ökande vind. 11 grader.

Bilbesiktning, älgjakt och allhelgona

Möja 011028 På Möja har vi haft bilbesiktning med växlande resultat. Några bilar ska ombesiktigas senare i höst, men de flesta klarade sig fint som vanligt. Det blir fler och fler bilar, på bekostnad av de traditionella flakmopparna, för en begagnad bil är faktiskt...