SNF kritiserar skyddsjakt på gråsäl

Fler kritiska röster om säljakten Naturskyddsföreningen protesterar mot att Naturvårdsverket nu fastställt en förvaltningsplan för gråsäl i Östersjön. SNF är också kritisk till verkets beslut om skyddsjakt på så många som 180 sälar. Östersjöländerna har inom HELCOM,...

Tjänster i skärgårdsnätet

Nu ska skärgårdens bredband fyllas med något ”Tjänster i skärgårdsnätet” är ett arbete som pågår för att fylla skärgårdens bredband med något innehåll. Nu får det formell status i och med en finansiering från länsstyrelsens återsökta EU-medel. Som tekniskt...

Sol

Runmarö 30 juni 2001 Sol, ibland genom tunna molnstrimmor. 21 grader fortfarande nu framåt kvällskvisten. Sydvästliga vindar.

30 juni Härliga seglarvindar. Massor av folk i skärgården – inte minst i Sandhamn där man för högtryck förbereder morgondagens start i Gotland Runt.

Nya bidragspengar till Skärgården

Landstinget har öppnat portmonän Landstingets Regionplane- och trafiknämnd lämnar bidrag till ett stort antal viktiga skärgårdsprojekt varje år. Här är några av dem som fått bidrag nyligen. Alsviks byalag på Yxlan har fått ett bidrag på 125.000 kr för att...