4 fiskare räddade av ryskt fartyg.

Kl 1750 på onsdagskvällen uppfattade Sjöräddningscentralen i Göteborg ett nödanrop (Mayday) från en svensk fiskebåt. Man befinner sig i en position 60°N 19°28’E, dvs mitt på Ålands hav. Positionen ligger på finskt sjöräddningsområde, och räddningsinsatsen leds därför av den finska Sjöräddningscentralen i Åbo, som efter ett par minuter övertog radiotrafiken med det nödställda fartyget.

Svensk helikopter är larmad och beräknas starta 1830 från Berga.

Fiskebåten, som har 4 personer ombord, tar in vatten och alla deras pumpar har slutat fungera. Man meddelade i samband med larmet att man övervägde att gå i livflotten. I skrivande stund är man dock fortfarande kvar ombord i fiskebåten.

Den finska Sjöräddningscentralen i Åbo är i kontakt med haveristen och har just nu radiokontakt med olika handelsfartyg i området.

1842 meddelade det ryska lastfartyget Okhotsk att man tagit ombord de fyra bestättningsmännen från den nu sjunkande svenska fiskebåten. De fyra hade tidigare gått i livflotten med anledning av att deras fiskebåt tog in vatten och att pumparna slutat fungera.

Den svenska helikoptern Y65 startade från Berga klockan 1837, och fick då direktiv att fortsätta tills dess att de fyra var räddade.

De räddade har nu överförts från Okhotsk till det svenska handelsfartyget Holmön, där helikoptern landade för att därefter ta med sig de fyra till Sverige.

Finska Sjöräddningen är på plats och kommer oss veterligen att ta hand om den nödställda fiskebåten. Efter det att man satt pumpar ombord kan man påbörja bogsering, troligtvis till Mariehamn. Finska Sjöräddningen har haft två fartyg på platsen: Räddningskryssaren Paf och Patrullbåten Enskär. För bekräftelse av dessa uppgifter hänvisas till Sjöräddningscentralen i Åbo.

Slutligen skall understrykas att denna räddningsinsats har letts av den finska Sjöräddningscentralen i Åbo, och de kan – som ovan antytts – besvara resterande frågor i samband med det inträffade. Det går bra att ringa dem på +358 204 107070.

¤