Händelserikt höstmörker på öarna

Många intressanta projekt rapporterades på SIKOs senaste möte Den hektiska sommarsäsongen är för länge sedan över. Den följdes av några osedvanligt varma och vackra höstmånader. För att nu gå över till riktigt höstbusväder. Men i detta busväder, när regnet står som...

Mulet

Runmarö 31 oktober 2000 Mulet. Vinden har avtagit något, men sjön går fortfarande hög. 9 grader. 7 mm regn i går.

31 oktober Allhelgonafton med Halloween. Större högtid i anglosaxiska länder än i Sverige. Men här är i alla fall mörkt och spöklikt med bränningar som slår in mot bryggan.

Rangordning av LEADER-grupper klar

Stockholms skärgård kom utanför de utvalda Nu har rangordningen gjorts av de grupper som ansöker om pengar inom LEADER+. 12 grupper har rangordnats högst av de totalt 32 som sökte. Om den svenska medfinansieringen är ordnad för 2001 kommer de 12 att få gå vidare och...

Oljan i skärgården kommer från Alambra

SKL är klar med sina analyser Statens kriminaltekniska laboratorium , SKL, har slutfört analyserna av den olja som hittats i Stockholms skärgård. Resultatet visar att oljan kommer från det Maltesiska skeppet Alambra som läckte olja när hon låg i Muuga bay i Estland i...