Moderaterna, som bekämpat allmänhetens rätt till fritt spöfiske på ostkusten alltsedan det infördes 1985, har vunnit en halv seger. Riksdagens miljö- och jordbruksutskott har nämligen beslutat att be regeringen att genomföra en kartläggning av hur ´resursen har utnyttjats´.

Moderaterna har alltid varit motståndare till frifisket. Under ledning av sin förre hövding och vattenägaren Gösta Bohman och senare med förre ordföranden i Fiskevattenägarna, Carl G Nilsson, som banénförare har man på alla sätt försökt hindra Svensson från dra gädda och abborre i skärgårdarna. Nu använder man argumentet att den växande fisketurismen utgör ett allvarligt intrång i äganderätten, eftersom fiskeguider tjänar pengar på att låta folk fiska på de privata vattnen. Ett argument som tydligen tagit skruv. Med understöd från bl a tjänstemän på länsstyrelserna i Östergötland och Kalmar har man lyckats få jordbruksutskottet att besluta att undersöka huruvida den organiserade fisketurismen ska undantas från frifisket. Vi väntar med spänning på Sportfiskeförbundets agerande. (Fiskejournalen)