Närheten till skärgården en fördel

I Vision 2010 målas en positiv utveckling upp för Nynäshamn. En växande befolkning och fler jobb och bostäder önskas. Men hur stämmer visionen överens med vad som planeras för länet i stort? Vi lät frågan gå vidare till landstingets regionplanekontor. Nynäshamns...

Miljardbelopp bortkastat på regionalpolitiken

Varje år får regionalpolitiken sammanlagt 73 miljarder kronor. Men de olika anslagen har inga eller negativa effekter på tillväxten. Det skriver utredaren Helene Norberg vid Exertgruppen för studier i offentlig ekonomi i ett debattinlägg. (TT)

Flytoverall eller torrdräkt?

Overaller är för alltfler melodin när det gäller båt- och isfiske. De är oftast lätta att kränga av och på samt kan vanligen användas 9-12 månader om året beroende på var i Norden man fiskar. Man bör dock vara uppmärksam på att det är skillnad på overall och overall....

Singöborna får medicin med posten

Lanthandeln ICA Singö får inte längre sälja receptförskrivna läkemedel från apoteket. Apoteket anser att Posten ger deras kunder en bättre service då de inte behöver gå till affären utan medicinen kommer direkt hem till kunden via lantbrevbäraren. (Norrtelje...

Boplikt i attraktiva skärgårdsområden?

Kommunikationer, skyddsjakt på säl och boplikt vid fastighetsköp i attraktiva områden har varit tre angelägna frågor när Glesbygdsverkets generaldirektör Pia Enochsson och skärgårdsansvariga Ingrid Mars i sommar besökt olika delar av Sveriges skärgård. Den allra...