Sverige och Norge beställer lotsbåtar tillsammans

Sverige och Norge har tillsammans beställt åtta nya lotsbåtar av Djupviks Varv i Bohuslän. Båtarna är av modell större snabbgående (24 knop), av lättmetall. Utförandet bygger på ett svenskt koncept. Kostnaden är cirka sju miljoner kronor per båt. Sverige ska ha sex...

Skärgårdsbefolkningens villkor

Så var det åter dags att presentera en av de många motionerna i riksdagen som har med kust, hav, fiske, sjöfart eller skärgård att göra. Den här gången har turen kommit till en motion av moderaten Carl G Nilsson om kust- och skärgårdsbefolkningens villkor....

Kustbevakningen klarar år 2000

Kustbevakningen är på god IT-väg mot år 2000 meddelar man i sin egen tidning Kusten. I Statskontorets senaste rapport till regeringen fick Kustbevakningen ”gul signal”, vilket betyder att ”Kustbevakningen har ett i stort tillfredsställande grepp om...

Måndag 28 december

Solen tittade fram några gånger och gladde våra regntrötta sinnen. Runmarövädret kl 15.21 Växlande molnighet, faktiskt en del sol att pigga upp sig med. Men även en och annan regnskur. Kraftiga sydliga vindar. 4 grader varmt. Högt vatten. De isar som lade sig strax...

Regeringens beslutsvånda, hot mot Landsorts framtid

Nu kräver Länsstyrelsen och Landstinget i ett tämligen skarpt brev att regeringen äntligen fattar beslut om vem som i fortsättningen ska ha huvudmannaskapet för Landsort. I år har fyra skrivelser i ärendet sänts till olika statsråd. Problemen på Landsort är akuta....