Sjöfarten har fått ett andrum

Den senaste sjöfartspolitiska uppgörelsen innebär att det statliga stödet för sociala kostnader höjs från 45 000 kronor till 58 000 kronor per anställd. Dessutom återbetalas skatten för utländsk arbetskraft. – Det ger branschen ett andrum, säger Sjöfartsverkets...

Uppluckrat strandskydd stimulans för permanentboende

Det blir regionsplanenämnden och Skärgårdsstiftelsen som blir huvudaktörerna i den nya landstingsmajoritetens skärgårdspolitik. Det säger finanslandstingsrådet Ralph Lèdel (m). Samtidigt försvinner bland annat Skärgårdsfonden och Skärgårdskraft. – Det där var...

Första advent i Sandhamn

När jag tittade i maillådan strax efter 7 denna första-adventkväll, hittade jag det mail som jag väntat på. Det löd: ”Hej Göran! Här kommer bifogat mitt årliga bidrag från 1:a advent i Sandhamn. Enl PUL har jag undvikit att nämna prästens (Lennart Koskinen),...

Förlamande hand

Skärgårdsstiftelsens arbete har gjort skärgården till ett Skansen med meningslösa skyltar och tillrättalagda hamnar. Det menar sex näringsidkare i Norrtäljes övärld, som också säger att stiftelsen uppmuntrar osund konkurrens. Anklagelserna tillbakavisas av...

Folkpartiet har synpunkter på skärgården

Vi har fortsatt vårt letande i riksdagens motioner för att hitta sådant som berör skärgården. Camilla Dahlin-Andersson med flera folkpartister har skrivit en lång motion om Storstockholm. Ur den saxar vi den del som berör skärgården: ”En levande skärgård. I...