Större kontroll på höghastighetsfartyg

Regeringen har beslutat om en förordning om trafik med höghastighetsfartyg. Enligt förordningen ska en anmälan göras till Sjöfartsverket innan ett höghastighetsfartyg sätts i trafik. Sjöfartsverket ska tillsammans med berörda länsstyrelser meddela vilka trafikregler...

Ytterligare statligt stöd till sjöfarten

Birger Bäckström, regeringens särskilde utredare, har i dag överlämnat sitt slutbetänkande av Utredningen för sjöfartens struktur- och kapitalsituation (SOU 1998:49) till näringsminister Björn Rosengren. Utredningens förslag är följande: Bidrag bör ges till kostnader...

Inget förbud mot laxsportfiske

Det är fortfarande tillåtet att trollingfiska lax i Östersjön, även om vissa massmedia påstått annat. Laxfisket stoppades i början av oktober när den svenska kvoten var uppfiskad. I beslutet gjorde Fiskeriverket dock undantag för handredskapsfiske, om fisket inte sker...

Inskränkningar i sjötrafiken

Länsstyrelsen har beslutat om avstängning för sjötrafik av följande vattenområden: Vattenområdet förbi Skeppsholmsbron avstängs under tiden 26 oktober – 8 november 1998 i samband med monteringsarbeten på bron. Vattenområdet förbi Stadshusbron är avstängt till...

Nyvalda landstingsfullmäktige tar plats

Många är vi skärgårdsbor som sedan valet varit nyfikna och oroade på den nya majoriteten i landstinget. Hur ska den se ut? Och hur ska den förhålla sig till skärgårdsfrågorna Tisdag 3 november håller landstingsfullmäktige sammanträde. Det är det första mötet med den...