Ett ordentligt lyft för skärgårdsöar

Genom ett EU-projekt ska en yta på 20 hektar i skärgården bestående av ängar, hagar och åkrar restaureras. I takt med att jordbruken har lagts ned har odlingslandskapet på öarna växt igen och blivit igenslyat. En poäng med projektet är att skapa lokala initiativ där...

Entreprenörsutveckling genom seminarier

Ett viktigt mål för projektet SkärgårdsKraft är begreppet ENTREPRENÖRSUTVECKLING. Givetvis kan detta göras på många sätt. SkärgårdsKraft har valt att gå tillväga på så sätt att de inbjuder entreprenörer branschvis i hela Stockholms skärgård. Genom att träffas och lära...

Sista resan för Patricia Olivia

Nu är högsäsongen över för gotlandstrafiken och höghastighetsfärjan Patricia Olivia gjorde sista turen i söndags. Det blev katamaranens sista tur över huvud taget, då Destination Gotland sätter in en ny, enskrovig, snabbfärja nästa år. Från och med mars nästa år...

Skärgården, reservat eller levande bygd?

Värmdö kommun hade idag ett seminarium under rubriken Skärgården, reservat eller levande bygd. Seminariet anordnades med anledning av att Värmdös översiktsplan ska förnyas och i den ska skärgårdsfrågorna lyftas fram. Drygt hundra skärgårdsbor, politiker och tjänstemän...

Skärgårdsnodens verksamhet fortsätter

Skärgårdsnoden, skärgårdens lokala internet, har sedan i våras sökt att vidga gruppen av sponsorer och intressenter bland myndigheter och intresseorganisationer som arbetar för att skärgårdsområdet skall utvecklas, till fromma för fastboende, fritidsboende och...