Sommaren på Skärgårdstorget

Skärgårdstorget har haft 8 300 besökare, cirka 200 per dag från den 27 juni till den 13 augusti. Verksamheten är mycket väderkänslig. Regn innebär få besökare, soldagar kommer det många. Besökarna är mycket nöjda med lokalen och att skärgårdsinformation finns samlad...

Rapport från SkärgårdsKraft

I dagarna överlämnar SkärgårdsKraft sin rapport till landstingets miljöutskottet. Av denna framgår att projektet väl håller budgeten för projekttiden september -96 till december -98. Hittills har inom projektet åstadkommits 68 årsarbeten. Inom entreprenörsutveckling...

Trafikplan som ska öka dialogen

Det händer stora saker på landstinget kan man förstå efter att ha läst följande pressmeddelande: ”Regionplane- och trafiknämnden har antagit en regional strategi. Den är unik i sitt slag. En sådan har aldrig tidigare tagits i landstinget. Det var förra tisdagen...

Skärgårdarnas Riksförbund har årsmöte

Skärgårdarnas Riksförbund har nu i helgen årsmöte på Hemsö vid Höga kusten i Ångermanland. Där kommer man bland annat att följa upp det handlingsprogram för skärgården som utarbetats av Glesbygdsverket i samarbete med skärgårdsbefolkningen. Ingrid Mars från...