Förbud mot motorbåtar

Motorbåtar förbjuds i flera insjöar i Storstockholm och i ytterskärgården införs en hastighetsbegränsning på 7 knop inom 100 meter från land, enligt ett förslag från Länsstyrelsen. Fartbegränsningen i ytterskärgården gäller från Norrtälje i norr till Haninge i söder....

Behov av IT-infrastruktur utreds

Regeringen förordnade i fredags landstingsdirektör Jan Grönlund, Östersund, till särskild utredare med uppdrag att utreda tillgången till avancerad informations- och kommunikationsteknisk infrastruktur ur ett regionalt och socialt perspektiv. Jan Grönlund ska...

Nationell skärgårdsträff i Stockholm

Glesbygdsverket kommer den 13 augusti att anordna en nationell skärgårdsträff i Stockholm. Vid mötet kommer bl a service- och kommunikationsfrågor att diskuteras. Dessutom kommer varje verk/myndighet/organisation få tillfälle att redovisa hur de arbetar med...

Strindberg i Stockholms skärgård

Jag letade i bokhyllan efter en trevlig sommarbok. Och hittade Hemsöborna av August Strindberg. Den kan jag väl läsa om, tänkte jag. Tog ut boken ur bokhyllan, tog på mig halmhatten från Kreta, slog mig ned i korgstolen i halvskuggan under en ek och började läsa....

Skärgårdsstiftelsens nya årsbok

Dalaröleden är i jämförelse med Furusundsleden och Sandhamnsleden mindre omtalad och omskriven. Men den har alltid varit en betydelsefull led genom södra skärgården till och från eller förbi Stockholm. Att det finns mycket att berätta om denna led och öarna...