SIKOS VERKSAMHETSBERÄTTELSE1997

SIKOS VERKSAMHETSBERÄTTELSE1997 Delegaterna i Skärgårdens Intresseföreningars Kontaktorganisa-tion (SIKO) får härmed lämna följande berättelse för år 1997, organisationens 29:e verksamhetsår. Vid årets slut bestod SIKO av 14 föreningar, från Singö till Landsort,...

God jul

Ett rådjur står blickstilla på en bergklack strax utanför stugfönstret och stirrar mig i ögonen. Snön faller sakta. Nötskrikeparet härjar vilt i fågelbordet, så att brödsmulorna yr åt alla håll. Det är stilla ute, nästan helt vindstilla. De sista julfirarna kommer ut...

Lite stöd till Stockholm

Stockholms län får, som tidigare meddelats här på LightHouse, 7 Mkr av rikets 1.160 Mkr i statliga regionalpolitiska anslag, vilket motsvarar 0,6 procent av hela kakan. – Det ska räcka till angelägna och svåra frågor som integration, arbetsmarknadsinsatser och...

Vild lax i Estland får svenskt miljöstöd

Går det att förbättra miljön för den vilda laxen i Estland? I så fall kan även laxfisket på den svenska sidan av Östersjön bli bättre. Många av de estniska älvarna är utbyggda eller förorenade vilket gjort att laxen minskat i antal. Naturvårdsverket har beviljat...

Båtriksdagen 1998

Svenska Båtunionen anordnar varje år en båtriksdag, där man diskuterar frågor som berör båtfolkets intressen. Båtriksdagen 1998 kommer att avhållas i Stockholm den 28-29 mars. Motioner, förslag och framställningar till båtriksdagen ska vara Unionsstyrelsen tillhanda...