Snedvrid inte konkurrensen

Det har kommit in en kommentar till vår redogörelse för den socialdemokratiska motionen i landstinget. Kommentaren gäller förslaget i punkt 10 där man föreslår en samordning av resurserna för marknadsföring mellan SIS, Waxholmsbolaget och Skärgårdsstiftelsen. Faran...

Rospriset till Gustavsskolan

Värmdö Företagarförening väljer varje år en person, organisation eller ett företag som tilldelas ett Rospris. Det ska vara någon som på ett positivt sätt gjort något bra för kommuninvånarna. Vid årets omröstning vann Gustavsskolan i Gustavsberg. Här är motiveringen:...

Skärgårdsmotionen i Landstinget, del 6

Och så fortsätter vi vår serie om de socialdemokratiska landstingsledamöternas skärgårdsmotion. Vi har nu hunnit till del 6. Deras motion är på 30 punkter om framtidens skärgård. Här fortsätter redogörelsen för innehållet. Punkt 20. Öka tillgängligheten till hela...

Skärgårdsmotionen i Landstinget, del 5

I vår serie om några socialdemokratiska landstingsledamöters skärgårdsmotion har vi nu hunnit till del 5. Deras motion är på 30 punkter om framtidens skärgård. Här fortsätter redogörelsen för innehållet. Punkt 15. Bebyggelse i skärgården skall dels tillvarata...

Sportlovsdata på Möja

Sju föräldrar passade på att ockupera Möja skolas datasal under sportlovet. Man tränade ordbehandling för att bl.a kunna skriva ut snyggare offerter, lärde sig den nya versionen av Windows -95 och surfade på Internet under en intensiv vecka. Två av kursdeltagarna tog...