Yrkessjöfarten och miljön

Miljövårdsberedningen anser att yrkessjöfartens utsläpp i luften utgör en betydande belastning på miljön. Att begränsa dessa utsläpp är mer kostnadseffektivt än många andra åtgärder för att rena luften. Att ändå inget har gjorts beror på att sjöfarten är...

Värmdö vill satsa på samverkan

Värmdö går i sitt remissvar inte in på enskildheter. Istället betonar man vikten av planering och samordning. Man tycker att det är viktigt att resurser och kunskap från olika instanser och myndigheter tas till vara och samordnas. Även de boende i skärgården ska få...

Städa framför egen dörr först!

SIKO tycker i sitt remissvar att det är rimligt att statliga, landstings och kommunala organ bedriver sin sjöfart på ett miljövänligt och föredömligt sätt innan man ställer krav på medborgarna. Givetvis, tycker man vidare, att vid upphandling av transporttjänster inom...

Snabba båtar förstör botten

Skärgårdarnas Riksförbund (SRF) är en sammanslutning av skärgårdsföreningar längs Sveriges kust från Härnösand längs hela ostkusten till Ven och Bohuslän samt Hjälmaren. SRF är ännu inte klar med sitt remissvar, utan väntar in synpunkter från enskilda skärgårdsbor,...