KSSS förvärvar en 144:del av Eknö mantal

Det starka uppsvinget under åren 1895-96, den ökade anslutnirgen och seglingarnas utflyttning till sjöss utanför Sandhamn födde naturligt nog tanken att där ute vid de nya banorna bygga ett klubbhus. Öhnell var även härutinnan en drivande kraft, och på sammanträde å...